Strona głowna  /  Kilka słów o nas
Kilka słów o nas
 O naszym przedszkolu...
 
Historia powstania budynku w którym obecnie mieści się przedszkole związana jest z Gościcińską Fabryką Mebli.

     W 1899 roku powstała w Gdańsku spółka akcyjna, która zamierzała produkować i sprzedawać krzesła. W związku z tym właściciele spółki nabyli istniejącą w Gościcinie fabrykę celulozy (wcześniej na tym terenie zlokalizowany był młyn przebudowany w drugiej połowie XIX w. na krochmalnie). Po przebudowie 1901 roku powstała fabryka krzeseł. W 1907 roku wybuchł wielki pożar, który zniszczył całą fabrykę. Zniszczenia i skala pożaru była tak duża, że opisano to w prasie europejskiej. Po tej dacie nastąpiła odbudowa urządzeń fabrycznych oraz budowa budynków socjalnych i mieszkalnych. W 1909 roku wybudowano (na terenie przyległym do zakładu na tzw. Kolonii Robotniczej) 11 domów mieszkalnych (obecnie w rejestrze zabytków) oraz dwuklasową szkołę podstawową . Budynek, w którym znajdowało się przedszkole powstał 1909 roku.

     W 1949 w byłej willi właściciela (obecne przedszkole) utworzono żłobek dla dzieci pracowników GFM. Od 1991 żłobek i przedszkole zaczęły funkcjonować jako jedna placówka podporządkowana Urzędowi Gminy Wejherowo. Lata dziewięćdziesiąte związane były z prywatyzacją zakładu i zmianą własności budynku przedszkola. W 1993 roku 80% GFM sp z o.o. kupiła niemiecka firma Klose.

     Uchwałą Rady Gminy Wejherowo z dniem 31 grudnia 1994 roku żłobek został zlikwidowany. Od 1 stycznia 1995 roku zaczęło funkcjonować Przedszkole Samorządowe Gminy Wejherowo (opieką objęto 38 dzieci). Przedszkole posiadało dwa oddziały : pierwszy dla trzy- i czterolatków, drugi dla pięcio - i sześciolatków. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola systematycznie wzrastała. W roku 1995 uczęszczało 38 dzieci, natomiast w 1999 roku 75 dzieci, w tym 18 sześciolatków. Personel składał się z ośmiu osób. Przez ponad 26 lat z gościcińskim przedszkolem związana była dyrektorka Jadwiga Meyer.

     W 2007 roku (po przejściu Jadwigi Meyer na emeryturę) został rozpisany konkurs na dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gościcinie. Konkurs wygrała Lucyna Wenta, która obecnie pełni obowiązki dyrektora naszej placówki. Od roku 2008 przedszkole posiada trzy oddziały dla dzieci: trzyletnich i czteroletnich, czteroletnich i pięcioletnich oraz pięcioletnich i sześcioletnich. Do placówki uczęszczało 90 wychowanków. Personel przedszkola składał się z 18 osób.
W roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole powiększyło się do pięciu oddziałów: grupa Wiewiórek:dzieci 3-letnie, grupa Biedronek:dzieci 4-letnie, grupa Rybek: dzieci 4 i 5-letnie, grupa Żabek: dzieci 5 i 6-letnie, grupa Muchomorków: dzieci 6-letnie.Do placówki uczęszcza 125 dzieci.Personel przedszkola liczy 22 osoby.
   Od 1 września 2019 roku przedszkole zmieniło swoją siedzibę i obecnie znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Leśnej 35 w Bolszewie. Przedszkole powiększyło swoją działalność o jedną grupę wiekową Jeżyki. Obecnie do przedszkola uczęszcza 150 dzieci. Personel przedszkola liczy obecnie 30 osób.
 
     Oferujemy:
 
 • wykształconą kadrę pedagogiczną,
 • profesjonalną opiekę nad dziećmi przez 11 godzin dziennie (od 6.00 do 17.00),
 • zajęcia i zabawy prowadzone we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z programem MEN i podstawą programową,
 • program edukacji ekologicznej,
 • opiekę logopedyczną,
 • opiekę psychologiczną,
 • zajęcia rytmiczne,
 • religię,
 • całodzienne wyżywienie.


     Przedszkole prowadzi następujące działania :
 
 • rozwijanie twórczości teatralnej poprzez zapraszanie grup teatralnych do przedszkola,
 • przygotowanie spektakli teatralnych przez przedszkolaków
 • wyjazdy i wycieczki związane z poznawaniem zwyczajów i tradycji Kaszub,
 • organizowanie uroczystości i zajęć otwartych dla rodziców,
 • udział w konkursach plastycznych, teatralnych i wokalnych organizowanych przez WCK w Wejherowie oraz zaprzyjaźnione placówki przedszkolne z terenu gminy,
 • współpraca z Gminą Biblioteką Publiczną w Bolszewie poprzez udział w spotkaniach autorskich, konkursach plastycznych, prezentacjach scenicznych, konkursach recytatorskich,
 • udział w konkursach kaszubskich (Rodna mowa, Kaszubskie śpiewy).
 
NASZA KADRA
 
Dyrektor Przedszkola
 
mgr Lucyna Wenta 
 
 
           Nauczyciele :
 
mgr Joanna Albecka - nauczycielka grupy Skrzatów
 
mgr Karolina Brzeska - nauczycielka grupy Skrzatów
 
mgr Małgorzata Stenka - nauczycielka grupy Muchomorków
 
mgr Renata Gongerowska - nauczycielka grupy Muchomorków
 
mgr Karolina Fafińska - nauczycielka grupy Jeżyków
 
mgr Patrycja Kunath - Lehmann  - nauczycielka grupy Jeżyków
 
mgr Rozalia Kostuchowska - nauczycielka grupy Słoneczka
 
mgr Maria Magdalena Nastały - nauczycielka grupy Słoneczka
 
mgr Beata Kummer - nauczycielka grupy Biedronek

mgr Adriana Cirocka - nauczycielka grupy Biedronek
 
mgr Aleksandra Ruth - nauczycielka grupy Rybek
 
mgr Barbara Kiedrowska - nauczycielka grupy Rybek
 
mgr Iwona Gawryś - nauczycielka na zwolnieniu lekarskim
 
mgr Aleksandra Rhode - nauczycielka na urlopie macierzyńskim
 
mgr Marta Wojciechowska - katechetka
 
mgr Karolina Kiedrowska - logopeda
 
mgr Justyna Kasperczyk - psycholog
 
Katarzyna Owczarek - rytmiczka
 
 
 
  Pracownicy niepedagogiczni :
 
Krystyna Trendel - pomoc nauczyciela w grupie Muchomorków

Barbara Kierznikiewicz - pomoc nauczyciela w grupie Jeżyków

Regina Szymerowska - pomoc nauczyciela w grupie Skrzaty
 
Grażyna Wensierska - woźna oddziałowa 
 
Justyna Hebel - konserwator powierzchni płaskich

Katarzyna Patelczyk - konserwator powierzchni płaskich

Urszula Kotłowska - kucharka

Irena Płotka - pomoc kucharki

Bernadeta Pieper - sekretarka
 
Marzanna Gołębiewska - Płoszyńska  - intendent

mgr Grażyna Witbrot - główna księgowa
 
Michał Melcer - inspektor do spraw płac
 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-02